==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thủ tục xin thị thực hành trình đòi hỏi đầy đủ giấy tờ nhằm chứng minh khả năng quay trở lại Việt Nam. Vì vậy Quý khách chuẩn bị càng đủ giấy tờ cần thiết thì khả năng được xác nhận thị thực càng cao. Mọi thông tin chi tiết Quý khách có thể liên hệ Vietsense Travel để được tu vấn cụ thể 

Khám Phá Những Đỉnh Núi Đẹp Tại Hàn Quốc Khám Phá Những Đỉnh Núi Đẹp Tại Hàn Quốc

THÔNG TIN KHAI VISA

[1]     Họ và tên (Đúng với hộ chiếu):………………………………………………………………..

[2]     Ngày tháng năm sinh: Ngày……., tháng……,năm……

[3]     Nơi sinh: ……………,

[4]     Giới tính (Nam/Nữ):…………

[5]     Tình trạng hôn nhân: (Đối với người đã có gia đình Đại Sứ Quán yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin a, b, c)    *Độc thân                   * Đã lập gia đình               * Ly thân                                                                                                                                   

                                       * Ly Hôn              *Góa chồng, vợ               * Tình trạng khác (Nêu rõ)

a.      Tên Chồng/ Vợ:…………………………………………………………………………………….

b.      Điện thoại của Chồng/ Vợ:

c.       Ngày tháng/năm/sinh của chồng/vợ:

[6]     Địa chỉ nhà riêng………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

[7]     Số điện thoại nhà riêng:…………………………….

         Số di động(Phải có để đại sứ quán có thể liên lạc khi cần thiết):……………………………

[8]  Thông tin người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp ( Họ tên, mối quan hệ, số điện thoại) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[9]    Trình độ học vấn ( Tên trường đại học/cao đẳng đã tốt nghiệp) …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[10]   Nghề nghiệp hiện tại

[11]   Tên và đ/c cơ quan nơi làm việc (đối với người đi làm), tên và đ/c trường (đối với HSSV)

Tên:……………………………………………………………………………………………………………

Đ/c:……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

ĐT:…………………………………………Đ/c email:…………………………………………………

[12]   Bạn đã được cấp visa Hàn Quốc chưa

*Chưa                        

*Có  

[13]   Trước đây bạn đã từng bị từ chối visa Hàn Quốc chưa

*Chưa                        

*Có   

[14]   Trước đây bạn đã từng bị hủy visa Hàn Quốc  chưa

*Chưa                        

*Có   

[15] Các Quốc gia đã nhập cảnh trong 5 năm qua ……………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………

 [16]  Người đi cùng

Họ Tên Giới tính Ngày Sinh Quan Hệ
       
       
       

 [15] Ký tên (Khách phải trực tiếp ký vào tờ khai xin visa và hộ chiếu)

Thông Tin Cung Cấp Để Điền Thông Tin Tờ Khai Thị Thực,thong tin cung cap de dien thong tin to khai thi thuc

Thông Tin Cung Cấp Để Điền Thông Tin Tờ Khai Thị Thực,thong tin cung cap de dien thong tin to khai thi thuc
20 1 21 41 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==