==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc nằm ​​trong khuôn viên của Cung điện Gyeongbokgung ở Jongno-gu, Seoul và sử dụng các bản sao của các đối tượng lịch sử để minh họa lịch sử của đời sống truyền thống của người dân Hàn Quốc.

Khám Phá Chốn Ăn Chơi Tại 4 Làng Đại Học Ở Seoul Khám Phá Chốn Ăn Chơi Tại 4 Làng Đại Học Ở Seoul

Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng được thành lập ngày 08 tháng mười một năm 1945 của Chính phủ Mỹ và mở cửa vào ngày 25 tháng tư 1946 tại Memorial Hall Quản lý thành phố. Khi bảo tàng sáp nhập với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc , bộ sưu tập của 4.555 hiện vật đã được chuyển đến của cơ quan này Mt Namsan. Năm 1975, khi Bảo tàng Quốc gia chuyển lên căn cứ của Gyeongbokgung Palace , nó di chuyển cùng với nó vào Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Building. Năm 1993, nó mở cửa vào trang web hiện tại của nó, đó là nơi trước đây là Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Thiết kế của tòa nhà được dựa trên các tòa nhà lịch sử khác nhau trên khắp Hàn Quốc.

Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng có ba phòng triển lãm chính, với hơn 98.000 hiện vật: Lịch sử của dân Hàn Quốc đặc trưng vật liệu của cuộc sống hàng ngày tại Hàn Quốc từ thời tiền sử đến cuối của triều đại Joseon vào năm 1910; Way of Life Hàn Quốc, trong đó minh dân Hàn Quốc trong thời cổ đại; và Vòng đời của người Hàn Quốc, trong đó mô tả các rễ sâu của Nho giáo trong văn hóa Hàn Quốc và cách thức hệ tư tưởng này đã dẫn đến hầu hết hải của văn hóa.

Bảo tàng cũng có cuộc triển lãm ngoài trời, chẳng hạn như bản sao của bài viết tinh thần nơi người dân sử dụng để cầu nguyện, các đống đá để thờ phượng, nhà máy nghiền, nơi tạm trú có trong gạo và hố chậu cho kimchi.

Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc,bao tang dan gian quoc gia han quoc

Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc,bao tang dan gian quoc gia han quoc
17 1 18 35 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==